VARLIK YÖNETİMİ

Kamu veya özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik yatırım planlarının belirlenmesi için varlıkların değerlendirilmesi, planlanması ve yönetimi alanında hizmet veriyoruz.

Kurumların güncel ihtiyaçlarını karşılamaları ve entegre süreç mimarilerinin dijital dönüşümü alanlarında Yalın Yönetim felsefesini benimseyerek hizmet veriyoruz.
Varlık Yönetimi İşletmesi
Duran varlıklar, gayrimenkuller, sistem ve ekipmanlar, stoklar gibi kullanım ömrü boyunca maliyet açısından etkin bir şekilde yönetilmesi gereken tüm varlıkların sayımı, değerlemesi ve kurumsal kaynak yönetimi alanında hizmetler veriyoruz.
Varlık Yönetimi Danışmanlığı