Proje Detay

UAB Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Teknik Dokümanları ve Mevzuatının Oluşturulması İşi

UAB Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) liderliğinde:

 

Kent içi raylı ve kablolu toplu taşım sistemleri, demiryolu, hava meydanı ve liman projelerinde ülke kaynaklarının verimli kullanılması, doğru yatırımlar yapılması ve bu projelerin gerekliliği ve uygunluğunun denetlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

 

Bu çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:

Kent içi raylı ve kablolu toplu taşım sistemleri, demiryolu, hava meydanı ve liman projeleri teknik şartnamelerini güncellemek ve birim fiyatlarını belirlenmesi;

Projelerin incelenmesi ve onaylanması, devralınması ve hizmete sunulması ve hizmet süresince muayene, bakım ve onarım hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esasları belirlemek adına çalışmalar yapılmıştır.