Proje Detay

5. Bölge Hatların Yol Geometrisi İle İlgili Plan, Profil Tasarımı ve Hat Bilgilerinin Hazırlanması

Proje, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında bulunan hatların:

  • 1/1000 ölçekli şeritvari halihazır harita üretimi,
  • Demiryolu hattının ray, makas, katener vb. ölçümü ile mevcut hat ekseninin belirlenmesi ve hat geometrik tasarımının yapılması işlerini içermektedir. Proje kapsamında:
  • 1230 km hattın jeodezik çalışmaları bitirilmiştir. Bu kapsamda 425 adet pilye, 1011 adet C3 nirengi taşı, adet 8312 C4 poligon taşı, 342 adet tünel içi konsol tesis edilmiş ve ölçümleri tamamlanmıştır.
  • 1230 km gidiş dönüş geometrik nivelman yapılmıştır.
  • Hattın tamamının 8 GSD olarak hava fotoğrafları çekimi gerçekleştirilmiştir.
  • Demiryolu hattının hat ekseninin ölçümü ve hat geometrik tasarımının yapılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.