Proje Detay

İzmir Banliyö Bölgesi Enerji Optimizasyonu için Simülasyon Yapılması

  • - İzmir Banliyö Bölgesindeki elektrifikasyon eistemi içinde yer alan trafo merkezlerinin konumları itibariyle ve arıza durumlarında güç ve gerilim düşümü hesaplarının yapılması,
  • - Mevcut seyir teli kesitiyle hangi bölgelerde takviye fiderinin gerekli olup olmadığının tespitinin yapılması,
  • - İZBAN bölgesindeki topraklama sisteminin EN 50122-1 'e göre gereklilikleri yönünden değerlendirilmesi
  • - Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Yapım İşi" kapsamında yapılan sistem güç hesabı simülasyon raporu da göz önünde bulundurularak İZBAN bölgesinin tamamının değerlendirilmesi işleri yürütülmüştür