Proje Detay

Palu Genç Muş Arası 114 km Demiryolu Deplasesi Kapsamındaki Heyelanların Değerlendirilmesi İşi

218+310 (Proje Km'si 46+830) 218+650 (Proje Km'si 47+170) ve KM: 222+080 (Proje Km'si 50+600) 222+310 (Proje Km'si 50+830) heyelanları için:

-Önceki çalışmaların derlenip, gerekli saha incelemelerinin yapılması,

-İlave harita alımı,

Proje hesap raporlarının hazırlanması işleri tamamlanmıştır.