Proje Detay

Tatvan Gar Binası Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

Tatvan Gar binalarına ait:

Mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj tip projelerinin hazırlanması, 

Altyapı ve peron markiz  işlerine ait her türlü uygulama ve detay tip projeleri, 

Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas olacak mahal metrajının, mahal listelerinin hazırlanması, 

Yaklaşık maliyet analizlerinin, özel poz analizlerinin ve tariflerinin, proforma faturalarının ve özel poz fiyatların tespitinin yapılması,

Özel ve genel teknik şartnamelerin hazırlanması için gerekli her türlü etüt, araştırma, doküman hazırlama işlerinin yapılması

3 boyutlu (3D) görseller, video animasyon yapılması alanlarında görev almaktayız.