Proje Detay

İstanbul İbrahimağa Mahallesi’nde Bulunan Yaklaşık 1/5000 Ölçekli Koruma Hektar Alanda Açıklama Raporu, Araştırma ve Analiz Çalışması İşi

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İbrahimağa mahallesindeki TCDD Mülkiyetinde bulunan:

240 ada 16 parsel, 240 ada 3 parsel, 240 ada 14 parsel, 240 ada 13 parsel, 240 ada 15 parsel 1135 ada 124 parselleri kapsayan yaklaşık 42 hektar alandaki 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile imar planına esas plan açıklama raporları araştırma ve analiz çalışmaları hazırlanması işleri tamamlanmıştır.