Proje Detay

Muş Gar Binalarının Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

Muş Gar Sahasında yapılması planlanan Gar Binası için:

-Her türlü bina-yapı-tesisin ve peron markizlerin tip proje, hesap, rapor, yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas olacak mahal metrajının, mahal listelerinin hazırlanması

- Yaklaşık maliyet analizlerinin, özel poz analizlerinin ve tariflerinin, proforma faturalarının ve özel poz fiyatların tespitinin yapılması,

-Özel ve genel teknik şartnamelerin hazırlanması için gerekli her türlü etüt, araştırma, doküman hazırlama işleri bütüncül bir şekilde temin edilmektedir.