Proje Detay

Şehir Hastanesi- Stadyum Tramvay Hattı Ön Fizibilite Etüdü İşi

Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı için: 

 

- Konya Şehir Hastanesi / Stadyum Tramvay Hattı'nın Konya Ulaşım Ana Planı'nda kullanılan ulaşım modelinde test edilerek öncelikli yolculuk talebinin hesaplanması,

- İşletme modelinin belirlenmesi,

- İşletme ve yatırım maliyetleri ile ilişkili finansal ve ekonomik fizibilite çalışmalarının yapılması ve etüdü işleri tamamlanmıştır.