Proje Detay

Derince Gar Sahası, Yükleme Boşaltma Alanlarının Projelendirilmesi

Proje kapsamında:

  • Derince Gar sahası sınırları içerisinde bulunan 4 ayrı sahaya, zemin iyileştirme, betonarme satıh, aydınlatma ve yangın hidrant projeleri hazırlanması,
  • Yeni planlanan sahalara bağlantı demiryolu hatlarının projelendirilmesi ve mevcut hatların bu duruma göre yeniden planlanması,
  • Yeni planlanan sahalara bağlantı karayollarının projelendirilmesi,
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlanması,
  • Projenin tamamına ilişkin keşif metraj ve ihale dosyasının hazırlanması işleri tamamlanmıştır.