Proje Detay

TCDD Bölge Müdürlükleri Elektrifikasyon Sistemleri Bakım Yönetim İşi

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Modernizasyon Dairesi'nin sorumluluk sahasında elektrifikasyon bakım ve onarım işleri yapılacaktır. Demiryolu hatları elektrifikasyonunun sürekli ve sağlıklı bir şekilde çalışması projenin ana hedefidir. Proje ile hat verimliliği sağlanacak; olası kazalardan doğacak can ve mal kaybının önüne geçilecektir.