Proje Detay

TCDD Sorumluluk Sahasının Enerji Mevzuatında Yer Alan Hükümlere Uygun Hale Getirilmesi İşi

Enerji verimliliği, tasarrufu ve TCDD nin yenilenebilir enerji kaynaklarından azami derecede faydalanmasını sağlaması konusunda 2018 Kasım ayında başlatılan müzakere, 2020 yılı Mayıs ayında nihayete erdirilerek TCDD ile hizmet alım protokolü yapılmıştır.

 

Proje kapsamında:

  • TCDD'nin enerji tasarrufu ve verimliliği potansiyelinin ortaya konması,
  • TCDD'nin yenilenebilir enerji kaynaklarından azami derecede yararlanması,
  • TCDD personeline uygulamalı enerji verimliliği eğitimlerinin verilmesi,
  • ISO 50.001 belgesinin alınması işleri yürütülecektir.