Proje Detay

Varlık Yönetim Sisteminin Kurulması, Pilot Sayım ve Değerleme İşi

-TCDD’nin taşınır tüm malzeme ve duran varlıkların tespiti, etiketlenmesi ve sayımı, Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) Sistemine aktarımı,

-Coğrafi Bilgi Sistemlerinin ihtiyaç duyduğu varlıkların değerleme işlemlerinin yapılması ve bu işlemlerin web ve mobil uygulamalar ile anlık olarak ilgili sistemlerde VUK ve UFRS uygun olarak kayıt altına alınması

Kayıt altına alınan veri takibinin varlık yönetim sisteminde sürdürülebilirliğinin sağlanması işleri yürütülmektedir.