Proje Detay

UAB Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Teknik Dokümanları ve Mevzuatının Oluşturulması İşi

UAB Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) liderliğinde;

Kent içi raylı ve kablolu toplu taşım sistemleri, demiryolu, hava meydanı ve liman projelerinde ülke kaynaklarının verimli kullanılması, doğru yatırımlar yapılması ve bu projelerin gerekliliği ve uygunluğunun denetlenmesine yönelik olarak;

Kent içi raylı ve kablolu toplu taşım sistemleri, demiryolu, hava meydanı ve liman projeleri teknik şartnamelerini güncellemek ve birim fiyatlarını belirlenmesi;

Projelerin incelenmesi ve onaylanması, devralınması ve hizmete sunulması ve hizmet süresince muayene, bakım ve onarım hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esasları belirlemek adına çalışmalar yapılmaktadır