Proje Detay

TCDD Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi Dijital Dönüşüm Projesi (SAP Devreye Alınacak Modül:31;2021 4Ç)

TCDD’nin yürüttüğü süreçlerin yönetiminde kullanılan Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) sisteminin, kurumun güncel ihtiyaçlarını karşılaması ve değişen teknolojinin getirdiği yenilikler kullanılarak uçtan uca, entegre süreç mimarisinde dijital dönüşümünün sağlanması amacıyla TCDD ile iş birliği yapılmıştır.