MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Multidisipliner mühendislik anlayışıyla, altyapı-üstyapı, elektromekanik sistemler, ürün geliştirme ve enerji verimliliği alanlarında yenilikçi ve sürdürülebilir projeler tasarlayarak müşteri odaklı ve teknolojik çözümler sunuyoruz.

Demiryolunun sağlıklı çalışabilmesi için uygun bir altyapıya ihtiyaç vardır. Bu kapsamda altyapısı güncel demiryolu yüklerine cevap veremeyen kesimlerde altyapı iyileştirme işlerini yapıyoruz. Master planı, fizibilite etüdü, temel ve detay mühendislik alanlarında hizmet veriyoruz.
Demiryoluna uygun ekipman ve makineler ile geometrik, ultrasonik ve stres ölçümlerinin yapılması ve değerlendirilmesi; demiryolu üst yapı elemanlarınının bakım işleri ve balast, hat tamiratı, kaynak imalatı gibi üstyapı yenileme işlemlerini yapıyoruz.
Demiryolu işletmeciliğinin emniyeti ve sürekliliği açısından hayati bir öneme sahip olan elektrik (elektrifikasyon, trafo, katener vb.), elektronik (sinyalizasyon, telekomünikasyon vb.) ve mekanik sistemlerin tasarımı, ürün seçimi, saha uygulamalarının yapılması konularında hizmet veriyoruz.
Daha çevreci, sürdürülebilir ve az maliyetli olması bakımından önem arz eden enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üretimi alanlarında: Kurumların enerji tasarrufu ve verimliliği potansiyelini ortaya koymaya, kurum içinde enerji verimliliği ve tasarrufu hakkında farkındalığın artmasını sağlamaya yönelik projeler geliştiriyoruz.