Kurumların verimliliklerini ve hizmet kalitelerini artırmaları ve daha az maliyetli, sürdürülebilir bir işletme-bakım yapısı kurmaları için gereken analiz, planlama ve uygulama süreçlerini yürütüyoruz.

İşletme ve bakım müşavirliği kapsamında: 

- İşletme planlama 

- Trafik ve istasyon yönetimi 

- Hizmet seviye anlaşması (SLA) 

- Bakım kontrol ve raporlama 

- İşletme ve bakım el kitaplarının değerlendirilmesi alanlarında çalışmalar yapıyoruz.

Ulaşım yatırımlarını planlama, tasarım, yapım, test ve devreye alma, deneme işletmesi ve kabul süreçlerinden işletme sürecine kadar tüm aşamalarda anahtar teslim hizmet veriyoruz.