TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.:
 • Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yenilikçi ve yaratıcı çözümler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Müşteri şikayetlerini en iyi şekilde çözmeyi,
 • Standart ve mevzuat gereksinimlerine uymayı,
 • Çalışanlarının ve yüklenicilerinin entegre yönetim sistemine uygun hareket etmelerini sağlamayı,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi,
 • Paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmeyi,
 • Risk ve fırsatlarını yöneterek proaktif yaklaşımı yaygınlaştırmayı,
 • Acil durumlara ve krizlere karşı hazırlıklı olmayı,
 • Doğal kaynakları verimli kullanmayı ve çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Atıkları kaynağında azaltmayı ve geri kazanım yöntemlerini geliştirmeyi,
 • Tüm çalışanların katılımı ile sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı,
 • Çalışanlarının sağlık bozulmalarını önleyici güvenli çalışma ortamı sağlamayı,
 • Süreçlerini sürekli gelişilmeyi ve gerekli kaynakları sağlamayı,
kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikası olarak benimsemiştir.